เด็ก มัธยม3 ตกอาคาร 4 ชั้น อยู่ ICU โคม่า แม่ขอเพื่อนพ้องๆลูกให้ข้อมูล สถานศึกษาให้ไม่เปิดเผยข่าว