ปฏิทินวันพระ มกราคม 2566 ไหว้พระทำบุญทำทาน ใส่บาตร สะสมบุญ เสริมบารมี

ไบรท์ ทูเดย์ (Bright Today) พาเช็ก ปฏิทินวันพระม.ค. 2566 ตรงกับวันใดบ้าง ตระเตรียมซื้อพวงดอกไม้ไหว้ขอพร ฟังธรรม สวดมนต์ไหว้พระ สะสมบารมีบุญ
วันพระ เป็นวันที่มีระบุตามปฏิทินจันทรคติ มีเดือนละ 4 วัน ตัวอย่างเช่น วันขึ้น 8 เย็น, วันขึ้น 15 เย็น (วันพระจันทร์เต็มดวง), วันแรม 8 เย็น แล้วก็วันแรม 15 เย็น (ถ้าหากเดือนใดเป็นเดือนขาด ถือเอาวันแรม 14 เย็น) แต่ว่าในมกราคม จะมีวันพระรวมแล้วทั้งปวง 4 วันวันพระ คือ วันสัมมนาของชาวพุทธเพื่อปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาในพุทธศาสนารายสัปดาห์ หรือที่เรียกกันทั่วๆไปอีกคำหนึ่งว่า “วันธรรมสวนะ” ดังเช่นว่า วันรักษาศีลฟังธรรม ไบรท์ ทูเดย์ (Bright Today) พาเช็ก ปฏิทินวันพระมกราคม 2566 ตรงกับวันใดบ้าง ตระเตรียมซื้อพวงดอกไม้ไหว้ขอพร ฟังธรรม

ปฏิทินวันพระมกราคม 2566
วันศุกร์ที่ 6 เดือนมกราคม 2566ขึ้น ๑๕ เย็น เดือนยี่(๒) ปีเสือ
วันเสาร์ที่ 14 เดือนมกราคม 2566แรม ๘ เย็น เดือนยี่(๒) ปีเสือ
วันเสาร์ที่ 21 เดือนมกราคม 2566แรม ๑๕ เย็น เดือนยี่(๒) ปีเสือ
วันอาทิตย์ที่ 29 ม.ค. 2566ขึ้น ๘ เย็น เดือนสาม(๓) ปีเสือ
ซึ่งในวันพระ เว้นแต่ทำบุญสุนทานใส่บาตร รักษาศีลฟังธรรมแล้วนั้น พวกเรายังสามารถไหว้บูชา พระทุกวันกำเนิดได้อีกด้วย อาคมบูชาพระทุกวันกำเนิด (ฉบับเต็ม) จันทร์ – อาทิตย์ เพิ่มความมงคลชรา
ยิ่งกว่านั้น วันก่อนวันพระหนึ่งวัน เรียกว่า “วันโกน” เพราะเหตุว่าธรรมดาในวันขึ้น 14 เย็นธรรมดา ก่อนวันขึ้น 15 ค่ำขึ้น 15 เย็น เป็นกลางเนียมของพระภิกษุในประเทศไทยที่จะโกนหัวในวันนี้
ซึ่งในวันโกนก็มีข้อพึงปฏิบัติตนของชาวพุทธทั่วๆไปเช่นเดียวกัน ไบรท์ ทูเดย์ (Bright Today)  ได้ชี้ช่องทางลัด การเดินทงของชีวิตให้ราบรื่น ไม่ขัดข้อง ถ้าหากปฏิบัติได้ตามนี้แล้วก็ทำอย่างสม่ำเสมอ ยืนยันว่าชีวิตของคุณ จะดียิ่งขึ้นอย่างชัดเจนเจน 
“วันนี้วันโกน วันพรุ่งวันพระ” คืนวันนี้ 1 ทุ่ม ไหว้วันโกน ช่วยเหลือดียิ่งขึ้น ราบรื่นไม่ขัดข้องสิ่งใด

ติดตามข่าว Bright Today หนทางอื่นๆ
Website : BRIGHT TODAYFacebook : BRIGHT TVLine Today : BRIGHT TODAY