บิ๊กเด่น ตั้ง 8 ที่ปรึกษาผู้บังคับบัญชาตำรวจ นำโดย ‘ศรีวราห์’

บิ๊กเด่น ตั้ง 8 ที่ปรึกษาผู้บังคับบัญชาตำรวจ นำโดย ‘ศรีวราห์’
ช่วงวันที่ 16 เดือนพฤศจิกายน ผู้รายงานข่าวกล่าวว่า ตอนวันที่ 9 พ.ย.ก่อนหน้านี้ที่ผ่านมา พล.ตำบลอำเภอดำรงอำนาจ คำเล่าลือประภัสร์ ผู้บังคับบัญชาตำรวจแห่งชาติ(ผู้บังคับบัญชาตำรวจ) ได้ลงชื่อในคำบัญชาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 527/2565 เรื่องแต่งที่ปรึกษาผู้บังคับบัญชาตำรวจ โดยมีเนื้อหา ดังต่อไปนี้
เพื่อเป็นการเสริมคุณภาพสำหรับการทำหน้าที่ราชการในรูปภาพรวมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ อาศัยอำนาจตามความลับมาตา 63 ที่พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พุทธศักราช 2565 ก็เลยแต่งบุคคลที่มีความรู้ความเข้าใจ ความเก่ง และก็ประสบการณ์ด้านต่างๆเป็นที่ปรึกษาผู้บังคับบัญชาตำรวจแห่งชาติ ดังต่อไปนี้
1. พล.ตำบลอำเภอศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล
2. พล.ตำบลอำเภอมนู ไอหมอก
3. พล.ตำบลอำเภอชยพล ฉัตรชัยเดชะ
4. พล.ตำบลอำเภอข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ยิ้มแย้ม
5. พล.ตำบลอำเภออิทธิพล ผู้กล้ายิ่ง
6. พล.ตำบลท.พิทยา ศรีรักษา
7. พล.ตำบลท. เชษฐา โกมลวรรธนะ
8. พล.ตำบลท. อำพล บัวรับพร
โดยมีบทบาทให้คำแนะนำด้านต่างๆแก่ผู้บังคับบัญชาตำรวจแห่งชาติ จากที่ผู้บังคับบัญชาตำรวจแห่งชาติมอบหมาย ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป