ความเห็นชอบพระสงฆ์ ฟัน ‘หลวงพี่สาวตำแซ่บ’ พ้นกาสาวพัสตร์ เจอที่แห่งไหนจับสึกได้ในทันที!

ความเห็นพระสงฆ์ ลงกระบี่ ขับ ‘หลวงพี่สาวตำแซ่บ’ พ้นขึ้นอยู่กับวัด-ขาดจากจีวรในทันที แม้ว่าจะยังไม่เจอตัว 
ที่ทำการหัวหน้าคณะสงฆ์อำเภอลำทะเมนชัย ตำบลลำทะเมนชัย อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา ออกหนังสือแจ้งการผลักไส “หลวงพี่สาวตำแซ่บ” ออกมาจากขึ้นอยู่กับวัดจันทนไชยศรีและก็ให้ขาดจากความเป็นพระ บวงสรวงคลิปให้เณรช่วยสำเร็จความใคร่ในส้วม ชี้หลักฐานรับรองความผิดพลาดกระจ่าง และก็มานะติดต่อให้เข้ามาอธิบายแล้ว แม้กระนั้นไม่สามารถที่จะติดต่อได้
วันที่ 14 พ.ค. พระครูอดุลย์ชัยคุณ หัวหน้าคณะสงฆ์อำเภอลำทะเมนชัย ตำบลลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา ได้ส่งหนังหนังสือ หน้าจอ. 020/2565 เรื่องแจ้งการขับพระสงฆ์ออกมาจากขึ้นตรงต่อวัดจันไชยศรี รวมทั้งให้ขาดจากการเป็นภิกษุ ถึงพระเทวดาศรีมาภรณ์ หัวหน้าคณะสงฆ์อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยในหนังสือกล่าวว่า ด้วยเกล้าพระครูอดุลย์ชัยคุณ หัวหน้าคณะสงฆ์อำเภอลำทะเมนชัย ได้รับหนังสือที่ จร.04/2565 ระบุวันที่ 12 พ.ค. 2565 วัดจันทนไชยศรี ตำบลบ้านยาง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา แล้วก็หนังสือ จตำบล011/2565 ระบุวันที่ 12 พ.ค. 2565 โดยเรื่องราวกล่าวนับว่าเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมควรจะ รวมทั้งทำให้เกิดความเสียหายอย่างยิ่งของคณะสงฆ์อำเภอลำทะเมนชัย แล้วก็คณะสงฆ์โดยรวม
เวลานี้ส่วนการปกครองพระสงฆ์ อำเภอลำทะเมนชัย โดยเกล้าพระครูอดุลย์ชัยคุณ หัวหน้าคณะสงฆ์อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา ได้รับทราบเรื่องราวดังที่ได้กล่าวมาแล้วแล้ว และก็ลงความเห็นพระสงฆ์ ดังต่อไปนี้ 1.ให้พระมหาท้องฟ้ารัตน์ นนฺทโก ขาดจากความเป็นพระสงฆ์ในทันที ตั้งแต่แมื่อวันที่ลงความเห็นพระสงฆ์ของคณะสงฆ์ อำเภอลำทะเมนชัย นี้ เป็นวันที่ 13 พ.ค. 2565 เนื่องจากว่าหลักฐานที่ปรากฏ มีความแจ่มกระจ่าง
อย่างไรก็ดี ภายหลังที่คลิปฉาวดังที่กล่าวถึงมาแล้วมีการเผยแพร่ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม2565 จนกระทั่งวันนี้ ก็ยังไม่พบว่า สงฆ์รูปดังที่กล่าวผ่านมาแล้วเผยตัวในพื้นที่ใด อีกทั้งขอนแก่นและก็จังหวัดนครราชสีมา แล้วก็จากการติดต่อประสานงานกันระหว่างที่ทำการศาสนาพุทธจังหวัดขอนแก่นแล้วก็จังหวัดนครราชสีมา ได้ลงความเห็นด้วยกันว่า สงฆ์รูปนี้ได้ขาดจากความเป็นพระแล้ว แม้เจอในพื้นที่ใดสามารถแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวพันเพื่อปฏิบัติการจับสึกจากความเป็นพระได้ในทันทีทันใด