ขยาย ‘บิ๊กเด่น’ มาแรง แคนดิเดต ‘ผู้บังคับบัญชาตำรวจ’ ข้างหลังประกาศอาวุโสระดับ รองผบกรัม-จตช.-…

ตอนวันที่ 21 เดือนมิถุนายน 2565 นักข่าวแถลงการณ์ว่า กองทะเบียนพล (ทพ.) ที่ทำการกำลังพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ลงประกาศลำดับอาวุโสเจ้าหน้าที่รัฐตำรวจระดับ รอง ผบกรัมขึ้นไป วาระรายปี 2565 โดย พล.ตำบลอำเภอสุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บังคับบัญชาตำรวจแห่งชาติ (ผู้บังคับบัญชาตำรวจ) ได้ลงชื่อในบันทึกเนื้อความ ที่ 0009.231/2535 ระบุวันที่ 20 เดือนมิถุนายน 2565 เรื่องประกาศลำดับอาวุโสเจ้าหน้าที่รัฐตำรวจ ระดับรอง ผบกรัม ถึงจเรตำรวจแห่งชาติ (จตช.) รวมทั้งรอง ผู้บังคับบัญชาตำรวจ ดังนี้ข้างหลังมีประกาศดังที่กล่าวถึงมาแล้วได้มีการวิจารณ์และก็คาดหวังกันว่า บรรดาผู้เป็นแคนดิเดต ผู้บังคับบัญชาตำรวจ 3 คน มี พล.ตำบลอำเภอวิสนุ พระราชวังทองคำยารักษาโรค จตช. พล.ตำบลอำเภอดำรงศักดา กิตติ์ประภัสร์ รอง ผู้บังคับบัญชาตำรวจ แล้วก็ พล.ตำบลอำเภอรอย อิงครุ่งโรจน์ รอง ผู้บังคับบัญชาตำรวจ ผู้ที่มาแรงที่สุดที่ได้รับการคาดหมายว่าจะได้รับการตั้งเยอะที่สุดเป็น พล.ตำบลอำเภอดำรงอำนาจ
สำหรับประกาศลำดับอาวุโสเจ้าหน้าที่รัฐตำรวจ สาระสำคัญว่า ด้วยในตอนนี้อยู่ในห้วงช่วงเวลาการทำงานเลือกสรรแต่งเจ้าหน้าที่รัฐตำรวจครองตำแหน่งระดับ ผบกรัมขึ้นไป วาระรายปี 2565 เพื่อการเลือกเฟ้นตั้งเจ้าหน้าที่รัฐตำรวจเป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบปฏิบัติ แล้วก็หลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวเนื่อง ตำรวจ ได้ประกาศลำดับอาวุโสเจ้าหน้าที่รัฐตำรวจระดับ รอง ผบกรัม ถึง จตช. รวมทั้งรอง ผู้บังคับบัญชาตำรวจ ก็เลยให้เจ้าหน้าที่รัฐตำรวจทำงานวิเคราะห์ความถูกต้องชัดเจนของบัญชีลำดับอาวุโสดังกล่าวข้างต้น ดังนี้ ถ้ามีความคิดเห็นว่าข้อมูลสำหรับเพื่อการจัดอันดับอาวุโสผิดจะต้องสามารถยื่นเรื่องต่อ ตำรวจ ผ่าน ทพ. พร้อมเอกสารที่เกี่ยวเนื่องเพื่อไตร่ตรองทวนได้ด้านใน 7 วัน นับจากวันประกาศลำดับอาวุโส
ระดับรอง ผู้บังคับบัญชาตำรวจ จัดตามลำดับอาวุโส ดังต่อไปนี้
1.พล.ตำบลอำเภอวิสนุ วังทองคำยา จตช.
2.พล.ตำบลอำเภอดำรงศักดา กิตติ์ประภัสร์ รอง ผู้บังคับบัญชาตำรวจ
3.พล.ตำบลอำเภอรอย อิงครุ่งเรือง รอง ผู้บังคับบัญชาตำรวจ
ระดับผู้ช่วย ผู้บังคับบัญชาตำรวจ จัดตามลำดับอาวุโส ดังต่อไปนี้
1.พล.ตำบลท.คุ้นชินเจริญ สารสิน ผู้ช่วย ผู้บังคับบัญชาตำรวจ
2.พล.ตำบลท.ไกรบุญ รูปร่าง ผู้ช่วย ผู้บังคับบัญชาตำรวจ
3.พล.ตำบลท.สราวุฒิ การนำนิช ผู้ช่วย ผู้บังคับบัญชาตำรวจ
4.พล.ตำบลท.สุรเชษฐ์ หักระราน ผู้ช่วย ผู้บังคับบัญชาตำรวจ
5.พล.ตำบลท.สมดงษ์ แก้วชิงดวง ผู้ช่วย ผู้บังคับบัญชาตำรวจ
6.พล.ตำบลท.ธนา ยกตระกูล ผู้ช่วย ผู้บังคับบัญชาตำรวจ
7.พล.ตำบลท.ประจวบเหมาะ ตระกูลสุข ผู้ช่วย ผู้บังคับบัญชาตำรวจ
8.พล.ตำบลท.กิตติ์เมือง ประเภทเพ็ชร์ ผู้ช่วย ผู้บังคับบัญชาตำรวจ
9.พล.ตำบลท.แสงสว่างรัตน์ หลักบุญ รอง จตช.
10.พล.ตำบลท.ต่อศักดา สุขสะอาด ผู้ช่วย ผู้บังคับบัญชาตำรวจ
ระดับ ผบช. จัดตามลำดับอาวุโส 10 อันดับแรก ดังต่อไปนี้
1.พล.ตำบลท.นิรันดร์ ซ้อนศรี ผบช.ศาสตราจารย์
2.พล.ตำบลท.มือไชย คล้าย ผบช.สอท.
3.พล.ตำบลท.งามรัชต์ สิงหจารุ พ.ตำรวจ
4.พล.ตำบลท.องอาจภาคภูมิภิภัทฒ์ สัจจประเภท ผบช.สกองตรวจคนเข้าเมือง
5.พล.ตำบลท.ความรัก ตันตระนักปราชญ์ จตำรวจ
6.พล.ตำบลท.มีเกียรติ วาทะกุล จตำรวจ
7.พล.ตำบลท.ธนายุยงตม์ วุฒิสว่างรักษาค์ ผบช.ภ.7
8.พล.ตำบลท.สุรดงษ์ ชัยจันทร์ ผบช.กมค.
9.พล.ตำบลท.อัคราอำนาจ พิมลศรี ผบช.ภ.6
10.พล.ตำบลท.งามสง่า เวชยารักษาโรค ผบช.ภ.4
ระดับรอง ผบช. จัดตามลำดับอาวุโส 10 อันดับแรก ดังต่อไปนี้
1.พล.ตำบลตำบลวรัตม์ชัย ศรีรัตนวุฑฒิ รอง จตำรวจ
2.พล.ตำบลตำบลนัยวัฒน์ ผะเดิมชิต รอง ผบช.ภ.7
3.พล.ตำบลตำบลโพธ งามกาญจน์ รอง ผบช.ภ.9
4.พล.ตำบลตำบลโชคชัย เหลืองอ่อน รอง ผบช.ภ.1
5.พล.ตำบลต.คีรีศักดา ตันติเตียนนวะชัย รอง ผบช.ภ.3
6.พล.ตำบลตำบลกฤษมือ พลีร่ำรวยญตระกูล รอง ผบช.ศาสตราจารย์
7.พล.ตำบลตำบลฐาฉันร นัทธีศรี รอง ผบช.ภ.3
8.พล.ตำบลตำบลกิตำหนิอำนาจ ดุรงควิบูลย์ รอง จตำรวจ
9.พล.ตำบลตำบลวิเศษ ตันดีเลิศ รอง ผบช.ภ.7
10.พล.ตำบลตำบลจิรสันต์ แก้วแสงสว่างเอก รอง ผบช.น.
ระดับ ผบกรัม จัดตามลำดับอาวุโส 10 อันดับแรก ดังต่อไปนี้
1.พล.ตำบลตำบลหญิง นันทนา ทองคำเอือมระอา ผบกรัมประจำ โรงพยาบาลตำรวจ
2.พล.ตำบลตำบลธนชาติ รอดลำคลองตัน ผบกรัมภ.จว.จังหวัดนครพนม
3.พล.ตำบลตำบลสามารถ ศรีสิริวิบูลย์ชัย ผบกรัมอัยการแผนกบัญชีน.
4.พล.ตำบลตำบลปรับปรุง เพศยนาวิน ผบกรัมศฝราชการแผนกบัญชีน.
5.พล.ตำบลตำบลหญิง พิมพรรณ สินทรัพย์ ผบกรัมดร.โรงพยาบาลตำรวจ
6.พล.ตำบลตำบลพัฒนา สีลาเขตต์ ผบกรัมขส.
7.พล.ตำบลตำบลหญิง สวยลักษณ์ เตชะสุวรรณา ผบกรัมวตำรวจ
8.พล.ตำบลตำบลคุ้มครอง อวบเกร็ด ผบกรัมพธนาคาร
9.พล.ตำบลตำบลเครื่องเบญจรงค์ รัตนบัวพา ผบกรัมกค.ภ.6
10. พล.ตำบลตำบลพีรยุทธ การะเจดีย์ ผบกรัมศฝราชการภ.8
ระดับรอง ผบกรัม จัดตามลำดับอาวุโส 10 ขั้นแรก ดังต่อไปนี้
1.พันตำรวจเอกธานินทร์ เสนาะสุทธิความประพฤติ รอง ผบกรัมศบศาสตราจารย์รร.นรตำบล
2.พันตำรวจเอกประกอบ พลเตชา รอง ผบกรัมตำรวจตระเวณชายแดนภาค 1
3.พันตำรวจเอกความบันเทิงใจ รุ่งเรืองวัฒนสุข รอง ผบกรัมวน
4.พันตำรวจเอกสมกิต พุ่มไม้วารี รอง ผบกรัมอัยการแผนกบัญชีกรมประชาสงเคราะห์
5.พันตำรวจเอกคธา เกษรมาลา รอง ผบกรัมสส.ภ.8
6.พันตำรวจเอกเครื่องหมายชัย ถุงเป้า รอง ผบกรัมภ.จว.จังหวัดอุดรธานี
7.พันตำรวจเอกคณิต ดวงหัสดี รอง ผบกรัมศฝราชการภ.4
8.พันตำรวจเอกกีความรักพนธ์ สุวรรณะพิชญา รอง ผบกรัมอัยการภ.4
9.พันตำรวจเอกศราวุธ จิตต์กฎระเบียบ รอง ผบกรัมจร.
10.รองศาสตราจารย์พันตำรวจเอกนพรุจ อำนาจศรี คุณครู (สบ 5) กค.สค.รร.นรตำบล

สำหรับประกาศลำดับอาวุโสเจ้าหน้าที่รัฐตำรวจระดับ รอง ผบกรัมขึ้นไป วาระรายปี 2565 อย่างระมัดระวัง สามารถตรวจดูพอดี
ประกาศลำดับอาวุโสเจ้าหน้าที่รัฐตำรวจ